Zarządzanie Procesem

ZARZĄDZANIE PROCESEM

Partner CRLS to nie tylko jakość merytoryczna, ale przede wszystkim jakość procesu. Od wielu lat naszą firmę cechuje dbałość o szczegóły procesów, które realizujemy. Filozofie Six Sigma i Kaizen, które zaszczepiliśmy w naszej organizacji i pracownikach, pozwalają w sposób niezwykle precyzyjny analizować i eliminować błędy w poszczególnych etapach czynności wykonywanych na rzecz naszych Klientów.

Naszą pracę wspiera autorski System Zarządzania Procesem – NOVUS. Novus to narzędzie informatyczne budowane w technologii zadaniowej, pozwalające zidentyfikować zlecenia w każdym ich statusie, w szczególności w krytycznych punktach procesów.

System pomaga eliminować przestoje, dzięki zastosowanym procedurom kontrolnym na różnych poziomach dostępu.

Novus pozwala zdefiniować obieg każdego typu zlecenia i procesu za pomocą intuicyjnych narzędzi administratora. Jest połączony z aplikacjami mobilnymi – umożliwiającymi zasilanie protokołami z oględzin w czasie rzeczywistym. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom można było przygotować funkcjonalności, pozwalające unikać komunikacji drogą mailową. Zabezpieczenie procesów poprzez zgodność z procedurami w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji daje gwarancję pełnej ochrony danych Klientów.

image[1]

CERT Polska Akademia Jakości
CERT UE