Wyceny pojazdów

Wyceny pojazdów

Partner CRLS jest członkiem Stowarzyszenia Zespół stowarzyszenie_logo11Rzeczoznawców Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego. Wszystkie protokoły z wykonywanych czynności rzeczoznawstwa techniki samochodowej i ruchu drogowego podlegają szczegółowym procedurom weryfikacyjnym i są obarczone stosownych logiem stowarzyszenia.

Jesteśmy partnerem w zakresie rzeczoznawstwa firmy EurotaxGlass’s logo_eurotax

 
W zakresie rzeczoznawstwa techniki samochodowej i ruchu drogowego wykonujemy między innymi:

  • oceny i opinie techniczne pojazdów, w tym pojazdów uszkodzonych
  • wyceny wartości rynkowej pojazdów
  • wyceny pozostałości po szkodach całkowitych
  • kosztorysy i kalkulacje naprawcze

 

Pracujemy we wszystkich powszechnie stosowanych w Polsce systemach kalkulacyjnych: EUROTAX, AUDATEX, INFO-EKSPERT.


CERT Polska Akademia Jakości
CERT UE