Dotacje unijne

DOTACJE UNIJNE

Partner CRLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest beneficjentem dofinansowania w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych.

WDROŻENIE DEDYKOWANEGO SYSTEMU WSPIERAJĄCEGO PROCES WYCEN NIERUCHOMOŚCI W CELU ZWIĘKSZENIA POZIOMU AUTOMATYZACJI ZBIERANIA AKTUALNYCH CEN TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

POIR.06.02.00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Numer Umowy: POIR.06.02.00-14-0438/21

Kwota dofinansowania: 255 000,00 zł.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Dowiedz się więcej


DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA PARTNER CRLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Numer Umowy: POIR.03.04.00-14-0474/20-00

Kwota dofinansowania: 191 255,34 zł.

ue1

AUTOMATYZACJA PROCESÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI I LIKWIDACJI SZKÓD ORAZ ICH INTEGRACJA Z SYSTEMEM KLASY B2B

POIG.08.02.00. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Numer Umowy: WND-POIG.08.02.00-14-014/10

Kwota dofinansowania: 272 255,00 zł.

ue2

CERT Polska Akademia Jakości
CERT UE