Dotacje unijne

DOTACJE UNIJNE

  • WSTĘP

Witamy na stronie internetowej promującej projekt współfinansowany ze środków unijnych (PO IG 8.1.) pt. „Automatyzacja procesów wyceny nieruchomości i likwidacji szkód oraz ich integracja z systemem klasy B2B” (nr umowy o dofinansowanie – WND-POIG.08.02.00-14-014/10).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu. Partnerów zainteresowanych współpracą, zapraszamy do kontaktu z nami (dane teleadresowe znajdują się w zakładce Kontakt).

  • OPIS PROJEKTU

Projekt „Automatyzacja procesów wyceny nieruchomości i likwidacji szkód oraz ich integracja z systemem klasy B2B” polega na zautomatyzowaniu procesów wyceny nieruchomości i likwidacji szkód oraz ich integracji z systemami informatycznymi naszych partnerów biznesowych. Umożliwia to reorganizację dotychczasowych procesów biznesowych, w których uczestniczą zewnętrzni partnerzy handlowi, w celu usprawnienia współpracy zmierzającej do podniesienia konkurencyjności wszystkich zaangażowanych firm.

Dotychczas obsługa realizacji zleceń wyceny nieruchomości oraz likwidacji szkód odbywała się przy wykorzystaniu dwóch niezależnych i bardzo już przestarzałych systemów. Była to nieefektywna forma utrudniająca dalszy rozwój naszej firmy oraz firm współpracujących. Stworzony w ramach projektu system zintegrował oba procesy, co umożliwiło skrócenie czasu realizacji zleceń, lepszą kontrolę ich wykonywania oraz obniżenie kosztów ich obsługi. Korzyści te już teraz przekładają się bezpośrednio na jakość świadczonych przez nas usług oraz wzrost konkurencyjności.

System będący przedmiotem niniejszego projektu powstał przy współpracy z głównym wykonawcą wyłonionym w toku postępowania konkursowego – spółką HolonGlobe sp. z o.o. Wykonawca oprogramowania zapewnił wnikliwą analizę biznesową procesów zachodzących w naszym przedsiębiorstwie, w oparciu o którą przygotował wytyczne w zakresie ich optymalizacji oraz specyfikację przyszłego zintegrowanego systemu.

Powstałe oprogramowanie będzie w kolejnych latach rozwijane wraz ze zmieniającymi się potrzebami Klientów i Partnerów Biznesowych.

 

ue

CERT Polska Akademia Jakości