O nas

INFORMACJE O FIRMIE

  • FIRMA

Partner CRLS to lider w obszarze usług wspomagających instytucje finansowe. Wiodącymi obszarami działalności są wyceny wartości nieruchomości i ruchomości oraz likwidacja szkód ubezpieczeniowych.

W 2023 roku mijają 24 lata naszej działalności w likwidacji szkód i 19 lat w wycenach nieruchomości. Obsłużyliśmy już ponad 1.500.000 indywidualnych zleceń.

Naszą wizytówką są nasi pracownicy, z silnym zespołem ponad 30 wysokiej klasy analityków i weryfikatorów, dzięki którym realizowane procesy cechuje najwyższa jakość.

Współpracujemy z wyselekcjonowaną grupą ponad 300 specjalistów branżowych, w tym z rzeczoznawcami majątkowymi oraz samochodowymi.

 

  • JAKOŚĆ

Jakość to jeden z najważniejszych parametrów naszych usług. Partner CRLS wdrożył systemy zarządzania jakością Six sigma i Kaizen, charakteryzujących się zarządzaniem opartym na szczegółowych mapach procesów.

Dzięki strukturze terenowej, opartej na przedstawicielstwach lokalnych oraz sieci współpracowników, jesteśmy w stanie oferować jednakowe standardy usług na terenie całego kraju.

Wszystkie procesy wsparte są infrastrukturą teleinformatyczną, wykorzystującą najnowsze dostępne technologie.

 

  • BEZPIECZEŃSTWO

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych naszych klientów, Partner CRLS wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), a następnie uzyskał certyfikację ISO 27001:2017.

W ramach SZBI szczególną wagę przykładamy do polityki bezpieczeństwa, polityki ochrony danych osobowych i planów ciągłości działania.

Obsługa zleceń odbywa się w bezpiecznym środowisku, a podpisywanie protokołów odbywa się wyłącznie przy użyciu certyfikatów elektronicznych, w tym kwalifikowanych.

 

  • WŁADZE FIRMY

Robert Stachowicz – Prezes Zarządu – Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie wycen nieruchomości na Politechnice Warszawskiej oraz wiele szkoleń branżowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży, a od 20 lat kieruje pracami Zarządu Partner CRLS. W firmie nadzoruje działalność związaną z wycenami nieruchomości, IT i finanse. Członek Mensy Polska. Green Belt Six Sigma.

Tomasz Kuś – Członek Zarządu – Ukończył Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz szkolenia z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego, a także maszyn i urządzeń. Posiada uprawnienia BOMIS w tym zakresie. Od początku kariery związany z ubezpieczeniami, od 20 lat nadzoruje z ramienia Zarządu działalność związaną z wycenami ruchomości i likwidacją szkód. Green Belt Six Sigma.

Jarosław Ignatiuk – Prokurent – Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Skończył Studia Podyplomowe w zakresie wycen nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania firmami z branży ubezpieczeniowej i innowacyjnych technologii oraz obsługi programów dotacyjnych. W firmie nadzoruje rozwój regionalny oraz koordynuje działalność związaną z zarządzaniem procesami. Black Belt Six Sigma.

CERT Polska Akademia Jakości
CERT UE